Bearing Driveshaft do Brasil
  • AddressEstrada Municipal, 400 Bairro Jardim Santo Afonso, CEP 07215-040, Guarulhos-Sao Paulo, Brasil
  • Phone(Working Time)2085-2659

35x72x15 bearing number and size chart pdf

2020-04-20 11:00:04

Our cpmpany offers different 35x72x15 bearing at Wholesale Price,Here, you can get high quality and high efficient 35x72x15 bearing

35TAB07U P4 Nachi Bearing 35x72x15 Japan ABEC-7 Ball35TAB07U P4 Nachi Bearing 35x72x15 Japan ABEC-7 Ball Screw Support Bearings

35TAB07U/GMP4 - Precision Angular Contact Ball Bearing35TAB07U/GMP4 - Precision Angular Contact Ball Bearing - Single Universal - 60° - (35x72x15). SUPER PRECISION ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS 35TAB07U P4 Nachi Bearing 35x72x15 Japan ABEC-7 Ball35TAB07U P4 Nachi Ball Screw Support BearingUniversal Ground Type35mm x 72mm x 15mmMade in Japan 35TAB07U P4 Nachi Ball Screw Support Bearing 

@@@@@@@@
dGFbhaTS
4T-744/74285 mm - - - - - - -
4T-850/832220 mm219.151 mm - - - - - -
R6Z30.000 mm - - - - - - -
ARXJ35.1X54X3.4 - - - - - - - 3.175 mm
EE843220/843291D+A45 mm - 50 mm - - - - -
EC-6210LLU100 mm - - - - - - -
6212 - Tr 260x4 - - - - - -
SC01A36ZZ - - - 60 mm25 mm - - -
NN49/950C1NAP4 - - - - - - - -
7909C45.000 mm - - - - - - -
E-LM451349D/LM451310/LM451310D15 mm - - - - - - -
NJ207 - - - - 235 mm - - -
HSB911C - - - - - - - -
NAO-80×110×3055.000 mm - - - - - - -
7E-HVS21X27X25-1#02120 mm - - - - - - -
6205LBLU - - - - - - - -
SF3624DB - - - - - - - -
562930/GNP530.000 mm - - - - - - -
N2220 - - - - - - - -
6907ZZ150 mm - - - - - - -
PK30X37X15.960.000 mm - - - - - - -
NK90/35R+IR80×90×35140 mm - 160 mm - - - - -
4T-JM822049/JM822010 - - - - - - - -
698LLU80.000 mm - - - - - - -
R2230560 mm - - - - - - -
22324UAVS2 - - - - 42.069 mm - - -
T-48393D/48320/48320D710 mm - - - - - - -
KJ35X40X22.820.000 mm - - - - - - -
6826N110 mm - - - - - - -
NK60/25R+IR55X60X2512 mm - 15 mm - - - - -
7256200.000 mm - - - - - - -
K14×18×10750 mmTr 750x7 - - - - - -
SC1352 - - - - - - - -
6818N - - - - - - - -
NU388060.000 mm - - - - - - -
NN4948K17 mm - - - - - - -
F-68830.000 mm - - - - - - -
NA4922 - - - - 65.088 mm - - 4.763 mm
NNU4936K460 mm - - - - - - -
413188 - Tr 800x7 - - - - - -
SC07B5980.000 mm - - - - - - -
6914ZZ25.000 mm - - - - - - -
BF7035/1000 - - - - - 10.173 mm15.25 mm -
6702LLF105.000 mm - - - - - - -
NK32/20R+IR28×32×2025.000 mm - - - - - - -
32034X110 mm - - - - - - -
6301NR45.000 mm - - - - - - -
6007ZNR12 mm - 15 mm - - - - -
DE08A55LLCS46PX1 - - - - - - - 4.763 mm
T-LM742749D/LM742710+A75 mm - - - - - - -
R0781D265 mm - - - - - - -
SAR2-16 - - - - - - - -
AC-6000LLU170 mm - - - - - - -
RNJ0537750 mm - - - - - - -
NN38/560C1NAP495.000 mm - - - - - - -
NF317 - - - - - - - -
NFV2205 - - - - - - - -
K32X37X2785.000 mm - - - - - - -
CR035785.000 mm - - - - - - -
RA3LL15.900 mm - - - - - - -
NUP221220.000 mm - - - - - - -
23128RH - - - - - - - -
32220JR - - - - - - - -
DE521230.000 mm - - - - - - -
NU2311E95.000 mm - - - - - - -
695-2RS - - - - 46.831 mm - - -
2924460.000 mm - - - - - - -
23996RK - - - - - - - -
6804Z - - - - - - - -
SESDM12 AJ - - - - - - - -
29332710 mmTr 750x7 - - - - - -
NU315 - - - - - - - -
HJ-324120,2RS - - - 10 mm - - 85 mm -
M-24121240 mm239.827 mm - - - - - -
20NQ3020 - - - - - - - 4.763 mm
30212CR371.475 mm - - - - - 155.575 mm -
UCT213-40E55 mm - 60 mm - - - - -
6918Z - - - - - - - -
SBNPTH204-10070.000 mm - - - - - - -
BHTM2525 - - - - - - - -
51126150.000 mm - - - - - - -
Y222055 mm - 63 mm - - - - -
NUP2230R10 mm - - - - - - -
KGX120 - - - - - - - -

Deep groove ball bearing SC07A87CS32PX11-NTNDeep groove ball bearing SC07A87CS32PX11-NTN - 35x72x15 mm. SC07A87CS32PX11-NTN - 35x72x15 mm. Reference : SC07A87CS32PX11-NTN

BSB035072DUHP3 - Precision Angular Contact - 35x72x15BSB035072DUHP3 - Precision Angular Contact - 35x72x15. This BSB035072DUHP3 bearing is a ballscrew support bearing with a heavy preload, this bearing 35TAB07DU P4 Nachi Bearing 35x72x15 ABEC-7 Ball Screw35TAB07DU P4 Nachi Bearing 35x72x15 ABEC-7 Ball Screw Support Bearings: Amazon.com: Industrial & Scientific

@@@@@@@@
IKO INAISO KOYONTN
UCTX07E6916QVPG19V303STQVPA28V500SMLJT4M
EE420701/42143798394X/98788MF5408YCNP35DECQAF08A108SM
7322BTHR343007AQVPA28V415SMQVVPG12V055ST7921CTRDULP4
6028-2RULL225749/LL225710ZBR6303SFT1.7/16ECQAFL08A108ST
VPS16/28A51332QMMH15J075SETQVPN24V110SEOLJT1.5/8M
3NCHAC922CHK2020.2RSMPS5108FC1.1/2DECQAATU22A110SO
306891A6304QVPG19V303SEOQMP13J207SM22315EJW33C3
UCF217BT88-1MEP2107BMP1.3/16HLTQAFL08A107ST
UCSF205H1S63NC609HT4 GFQVPN28V125SETQAMH15A300ST21316KJ
AC4632BARZ 14 70 96MN92215LJ1.1/4-2ZJQVVPA28V415SB
EE275105/275155NAP215QAMH15A075SEMQAATU22A110SBSCHB1.7/16
BH108W686-2RSMT752036316TBR12P4QMTU22J110SEN
SB202-10NN3022QAATU22A408SCQAAMH15A212SO1240-40G
FNTKF-1837NF344MF5315SG21313KJC3DVF15K207SM
WJ-3642207316BQMMH18J080SENQMTU26J500STFC2.7/16
MJH-1818146T32210JR/43,5MA22077822314EMW33C3QVVPN16V211SEC
K29X34X27FNQ12/10QMMH15J300SNQAAMH18A080SMSNP40EC
54405RAX 425MP5408YFXLRJ2.1/4MQMFY08J035SEN
KDC055NA3060QAFX20A400SMQVVPN14V060SB22314EKJW33
303/28RTPK6484JLZP5615FBMRJA1.3/4JQVPN16V211SEN
A2047/A2126KUX090 2RDQVVPG16V212SBQVVPG24V110SMSF40
WML2508ZZXRNA2095701-01096-0647904CTRDULP4QMTU26J415SEO
K17X20X10R16/13QAP08A108STQVVPN14V060SEMSUCTP210 31L11
46T32234JR/152UCF319701-00008-012XLJ6.3/4JQAF08A035SB
4TRS711NKBX110QVVPA28V500SEOQAMH18A080SECXLJ6.1/2M
595/593XUCP315-48SCMAS2200MSF1.7/8QMMH15J212SEO
UCFL215-47EJB1377QVPG16V211SENQMMH18J307SEO7916A5TRDUMP4
692UCFX17EMN92211SLFL17ECQAMH18A090SEN
5205-2RSWOB67 ZZXQVPN28V125SMQAMH15A070SETMRJA4M
681646380MPS6203FMJT1.3/8MQVPA28V130SEO
6375/632014116/14274QAFL08A035SBQAP08A035SEBLJ2JC3
UKP324T921ZAS22037222228JW33C3QMFX08J035SO
VE141910AB147TS976243QVVPG19V303SETQVVPG19V085ST1235-1.1/4ECG
K18X22X8FUCF210ZA530722312EMW33C3QAAMH18A080SEC
KUC120 2RDUCF209-27QVVPN19V080SECQVVPG19V303SBSNP55
6314NR2320ZMC5307SNP1.11/16DECQVPN19V303SEO
495S/492ASB205QVPN12V055SEOQVVPN16V211SEMSF1.1/2
6003-2RD46260MAFS6207MRJ2.3/4EMC3QMFY08J035SC
UK312L3NU430QAMH18A304STQVPG19V303SEMU606
56425R/56650DAC357245CW2RSMMC5615NMJ1.3/4MQVVPA13V055SET
VE121710B1SDE10QVVPN19V304SOQVVPN16V212SOXLJ5JEP1
293525595R/5535ZBR2215BSLFE60QVPA28V125SO
UCPX13-40DG3572DWC4QAP08A035SBQMTU26J500SBSCHB2
UCT309-28UCTU317-500ZPS5100MMFSLC15/16DECQAAMH15A300SN
32309CRY1112QAMH15A211SMQVPG14V060SOSCH1.11/16
HI-CAP ST3259RNA3095MP5215F66MP2.7/16DECQVPG14V060SN
NU3213RNA2180QMTU22J407SEOQAMH18A304SEMJ1225-7/8ECG
KCA070UCF217-52EZBR2308SL1DECQAMH15A211SEB
NN303824MKM3520QAP11A203SMQMFX08J035SECMRJ3.3/8J
23196RK323/28CRZA22076622334EMW33QVVPG16V212SEB
J-47UKP310SCQVPG19V304SNQVVPN19V085SC7219CTRDULP4
696-2RSNU1009MBR611522234MW33C3QVVPA28V130SC
TR101204H715334/H715310QMTU26J125SBQMCW08J035SEMLJ3.1/4J
15590/1552023030RH2207ULFTC1.3/8DECMAF6207
20NQ3315NEKDX180QMMH18J308STQVPN19V080SETMJ1-2ZJ
NU330UCPA201-8MBR31077308CTDUHP42108U78
EE321145/321240UKFL319QVVPG12V055SOQVPG19V303SENTSL60
AX 3,5 5 13M-16121ZEP5207J1035-1.3/8DECGMP5400F
HK2522RSRFU293424A-1QVVPN16V070STQVPN19V085SEOMRJA1.3/8J
24196RK30l305649MEF220822232EKMW33C3MA3115
DAC3577W-2CS72QVVPA28V415SEMQMFL08J035SECQAMH15A075SET1240-40ECGHLT
7248BZAT79MEP511122317EJW33MBR2300A
UCTX12QAPL15A300SMQAAMH18A308SOQMTU22J407SNNLJ3M
SESDM 6KT106307KAS6307NU319EMC3MF5415R48
6038ZXQVVPN14V060SENQMMH15J211SBQVPN28V415SET22312VEC4
NUP2204MFS5500S5215U786304TBR12P42212U
23138RKQAAMH18A307STQAAMH18A090STQAF08A035SMXLRJ3.1/2M
HC TR070803CMB2212SMEP5307LLRJ5/8JMPS9208
3NCHAR919QMMH18J303STQVVPN28V125SECQAATU26A125STLJ1.1/8J
ST4085LFT701-70016-064KBR230822214EJW33MHT9521112
5311ZZQMF08J035SENQAP08A035STQVVPN12V055SM22219JW33C3
7020XJF315MP9315YFMRJA5EVMZBR2211G05
24084RK30QMTU22J115SETQMP08J035SCQAATU22A408SMSCHB1.15/16
M6317ZZXMGT952157MGT135500101145-1.3/4DEC701-00012-036
32934JRQMMH15J211STQMTU22J110SMQVPN19V085SB22310VEC4
67780/67720ZT65115MT82207MJ7/8JC3MFS5207S
MH-22161QMTU22J408SECQMMH18J085SOCJDR170MM23024EJW33C3
K,81217LPBZB3203MA2107SF1.1/16KEP5315F
07100/07204QMMH15J212SECQVVPA28V415SEOCK24T404SFC1.7/16DEC
RNA1045KEP6307F21312KJC3NLJ1.3/8MMMC2115
UK326L3QVPG19V080SBQMMH15J070SETQMMH15J070STLRJ8M
16BM2212ZB220822322VEC4 - ZB2102S
NUP310QMMH15J215SMQAATU22A408SEB - 22328VEC4
51215ZBR6311XLJ8.1/4M - ZB2090MM
DC5017NRQVVPN28V500SEB - - MJ1.3/4JC3
UCFX11-35EMHT8520736 - - MP6307F
- - - - SFT45DEC
- - - - MBR560740

35x72x15 Bearings | Bearings Online CatalogueAll 35x72x15 bearings. Bearing 35TAB07 (Axial angular contact ball bearings / NACHI) Bearing 35TAB07DB (Ball screw support bearings / NACHI)HXB BS35M72 35x72x15 BearingHXB BS35M72 35x72x15 Bearing. Description; Specification; Reviews (0). Rolling bearings use rolling elements to maintain the separation between moving 

BSB035072SUHP3 - Precision Angular Contact - 35x72x15BSB035072SUHP3 - Precision Angular Contact - 35x72x15. This BSB035072SUHP3 bearing is a ballscrew support bearing with a heavy preload, this bearing Buy 35TAC72BSUC10PN7B NSK Ballscrew BearingNSK® 35TAC72CSUHPN7C Bearing (Replaces 35TAC72BSUC10PN7B) to axial runout class 2=P2) 60 degree contact angle; 35x72x15 mm or 1.37 x 2.83 x